O nama

HIDing biro je privatna firma sa sedištem u Sremskoj Mitrovici  koja je specijalizovana za projektovanje,inženjering i ugradnju vodovodnih sistema.

Potreba čoveka za vodom postoji još od nastanka prvih civilizacija.Sa porastom stanovništva,povećava se i potreba za vodom,a širi se i spektar vidova korišćenja vode u koje spadaju snabdevanje stanovništva i industrije vodom,navodnjavanje,odvodnjavanje i  rekreacija.

Glavna delatnost firme je projektovanje i ugradnja automatskih sistema za navodnjavanje privatnih i javnih zelenih površina  kao i poljoprivredno navodnjavanje.

Pročitajte više