Akumulacija

Obezbeđivanje kvalitetne  vode i  akumulacija vode je sve veći globalni problem. U navodnjavanju je bitno obezbediti  potrebnu količinu vode za rad sistema za navodnjavanje. Projektovana količina  vode se obezbeđuje iz veštačkih akumulacija ili skladišta (cisterni ili kaca).