Filteri

Filtracija je bitan proces u navodnjavanju. Filteri obezbeđuju vodu bez sitnih čestica i kamenca koji mogu trajno da oštete sistem. Prilikom ispitivanja sastava vode određuje se potreban filter za njenu preradu. U navodnjavanju se najčešće koriste filteri sa mrežicom(mikronski, inoksni uložak u čauri filtera), disk filteri (uložak se sastoji od silikonskih prstenova) i hidrocikloni (sastoje se iz dva dela, u donjoj zoni se nalazi tank za taloženje peska koji se u zavisnosti od količine taloga prazni vremenski).