Parkovsko

Privatne i javne zelene površine koje se  navodnjavaju  i  prihranjuju  su sve više u ekspanziji .Potrebna količina vode se obezbeđuje iz gradske mreže ili bunara. Glava sistema počinje sa pumpom koja obezbeđuje količinu vode i propisani prtisak(2-3 bara) za rad raspršivača (prskalica).Voda prilikom ulaza u sistem prolazi kroz filtraciju(130 mikrona). Takođe, pre ulaska u diznu raspršivača voda prolazi kroz filter u samom raspršivaču( prskalici). Sistem može biti manuelnog ili automatskog tipa. Automatski sistemi za navodnjavanje poseduju upravljačku jedinicu na kojoj se zadaje vreme zalivanja,trajanje zalivanja i dani zalivanja.Ukoliko pada kiša, senzor za kišu koji je povezan sa upravljačkom jedinicom poslaće signal i zalivanje će biti onemogućeno.Upravljačka jedinica je povezana sa elektromagnetnim ventilima koje otvara po redosledu i trajanju zalivanja po zonama. Dimenzije površina  koje se navodnjavaju određuju tip raspšivača (sprej,rotorski ili rotacioni). Raspršivači (prskalice) na početku svog rada pod pritiskom izlaze iz zemlje,po završetku rada vraćaju se u svoju čauru ostaju neprimetni u ravni sa zelenom površinom.Stabla zimzelenog ili listopadnog drveća i cvetne leje se navodnjavaju sistemom kap po kap.Prihrana se obavlja uz pomoć sistema venturija ili dozatrona prilikom koje svaka biljka dobija ravnomernu količinu prihrane.