Prihrana

Savremeno povrtarstvo, voćarstvo, ratarstvo i vinogradarstvo ne može da se zamisli bez sistema za navodnjavanje. Pratnja sistema za navodnjavanje su sistemi za prihranu biljne proizvodnje. Fertigacija je usko povezana sa sistemom za navodnjavanje preko koga se obavlja prihrana biljaka. Za manje površine se koriste Venturi sistemi i Dozatroni, veće površine se prihranjuju preko automatizovanih sistema prihrane.