Pumpne stanice

Pumpna postrojenja su početak sistema za navodnjavanje tzv. glava sistema počinje sa pumpama. Pumpe treba da zadovolje projektovanu količinu vode i pritisak u sistemu za navodnjavanje.